İstihdam Teşvikleri

Bildiğiniz gibi ülkemizde çalışma hayatı, kamu otoritesi niteliğinde olan Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı regüle edilmektedir. SGK aracılığı devlet; istihdamı artırmak ya da en azından mevcut istihdam rakamlarını koruyabilmek adına, işverenlere önemli tutarlarda katkı sağlayan istihdam teşvikleri yasal mevzuat ile hüküm altına alınmıştır. İşverenlerimiz; bazen mevzuat değişikliklerini güncel olarak takip edemedikleri için, bazen mevzuata uygun olarak operasyonları yürütecek ekibe sahip olamadıkları için, söz konusu teşviklerden yeterince faydalanamamakta, hatta hiç faydalanamadıkları durumlar da yaşayabilmektedir.
BNS PLUS’ın sahip olduğu teknolojik alt yapısı; personel istihdamını arttırmaya yönelik

6111 (4447 sayılı kanun geçici 10 uncu madde),
6645 (4447 sayılı kanun geçici 15 inci madde),
17103 (4447 sayılı kanun geçici 19 uncu madde),
27103 (4447 sayılı kanun geçici 19 uncu madde),
2828 (2828 sayılı kanun ek 1 inci madde),
15921 (4447 sayılı kanun 50 nci madde),
46486, 56486, 66486 (5510 Sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 2 inci fıkrası),
25510, 16322, 26322 (5510 Sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi)

sayılı istihdam teşviklerinden tam ve hatasız olarak faydalanmayı sağlamaktadır. Söz konusu teşvikler ile ilgili birçok şirketin kapsamlı bilgisi olmadığı gibi; genelgelerde belirtilen koşulların karmaşıklığı, her bildirge dönemi için ayrı bir hesaplamanın yapılması gerekliliği, hesaplamalarda hata yapma ihtimalinin yüksek olması, aynı anda birden fazla teşvik kapsamına giren sigortalıların optimizasyonundaki yetersizlikler gibi nedenler ile teşvik yönetim süreci ya eksik ya da hiç yararlanamama ile sonuçlanmaktadır.

BNS PLUS’ın kendi yapısı içerisinde geliştirdiği teknolojik ve enformasyon altyapısı güçlü algoritma ile; şirketinizin teşviklerden hızlı, tam ve hatasız bir şekilde yararlanmasını sağlamasının yanında; kolay kullanımlı olup, İnsan Kaynakları yönetimi açısından yenilikçi, rekabetçi ve yönlendirici bilgilere sahiptir. Sektörde yer alan benzer sistemlerden farklı olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bilgi gizliliği ve güvenliği ISO 27001 & 9001 ile belgelendirilmiş olup, kullanıcı adı ya da şifrenizi paylaşmanız istenmemektedir. İşlemler kendi bünyenizde kullanıcı dostu bir ara yüz üzerinden WEB tabanlı olarak güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
bizimle irtibat kurun.