İstihdam ile ilgili tüm ihtiyaçlarınız için buradayız!

İstihdam Teşvikleri

Bildiğiniz gibi ülkemizde çalışma hayatı, kamu otoritesi niteliğinde olan Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı regüle edilmektedir. SGK aracılığı devlet; istihdamı artırmak ya da en azından mevcut istihdam rakamlarını koruyabilmek adına, işverenlere önemli tutarlarda katkı sağlayan istihdam teşvikleri yasal mevzuat ile hüküm altına alınmıştır.

Bordro Optimizasyonu

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4’üncü madde 1-a bendi kapsamında çalışanlar sigortalı olarak tanımlanmaktadır. Bu madde kapsamında bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalıların; kazançlarının tamamı ya da bir kısmı yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası…

Danışmanlık

Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi konularını kapsamaktadır.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
bizimle irtibat kurun.