Danışmanlık

GENEL İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DANIŞMANLIĞI
Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi konularını kapsamaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI CHECK-UP HİZMETİ
Henüz resmi bir yaptırıma maruz kalmayan işletmelerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden aykırılık ve eksikliklerinin resmi denetimler öncesinde tespit edilerek; bu konudaki riskleri ve parasal kayıpları minimize etme yönünde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE SOSYAL GÜVENLİKLERi İLE LGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
Türkiye’de çalışacak yabancılarının ve aile bireylerinin çalışma ve ikamet izinlerinin alınması, bildirimlerin yapılması, yenilenmesi, çalışma izni taleplerinin reddi halinde itiraz ve yargı yoluna başvurulması konularında profesyonel danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

YURTDIŞINA İŞÇİ GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
Ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere işçi götüren işletmelerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı karşısındaki sorumluluklarının yerine getirilmesi, risklerin yönetilmesi ve prim yükünün minimize edilmesi konularındaki profesyonel danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

ŞİRKET ORTAKLARI VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI VE EMEKLİLİK STATÜSÜ
Şirket ortak ve yöneticilerinin doğru sigortalılık statüsünde olup olmadıkları, daha yüksek emekli maaşı alabilmek için nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konularındaki profesyonel danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İŞYERİ DEVİR VE BİRLEŞMELERİ DANIŞMANLIĞI
İşyeri devir ve birleşme süreçlerinde işçilerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, birikmiş ücret alacakları ve prim borçları, yasal bildirimlerin süresinde yapılması gibi risklerin hesaplanarak yönetilmesi konusunda danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

ASGARİ İŞÇİLİK VE UZLAŞMA DANIŞMANLIĞI
İhale ve İnşaat işlerinde asgari işçilik bildirimi, işsizlik belgesi alınması ve asgari işçilik uzlaşma ve itirazlar sürreçlerindeki danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İŞE ALIM VE İŞTEN ÇIKARMA SÜREÇLERİ DANIŞMANLIĞI
İşletmelerin işe alacakları işçilerin en az maliyetle istihdam edilmeleri ve işten çıkış süreçlerindeki ücret, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, kıdem tazmi,natı, ihbar tazminatı gibi ödeme kalemlerinin doğru şekilde hesaplanarak mevzuata uygun çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi konularındaki danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI 4
857 Sayılı İş Kanunu , 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu çerçevesinde iletmelerin istihdam stratejilerinin oluşturulması konusunda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DAVALARI DANIŞMANLIĞI
İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili dava açma, savunma hazırlama ve itirazda bulunma süreçlerinde işletmelere söz konusu yazılı metinlerin hazırlanmasında ve dava takiplerinin yapılmasında profesyonel ve uzman ekibimizle verilecek danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK TEFTİŞLERİNDE DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETİ Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıği ve Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanlarınca yapılacak inceleme, denetim ve teftişlerde şirketlere verilecek profesyonel danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
İşletmelerin katlandıkları Sosyal Güvenlik Primler maliyetlerinin minimize edilmesi noktasında sektörel bazda işletmelerin hangi teşviklerden faydalanacağının tespit edilmesi ve bu teşviklerden faydalanılması hususunda verilecek danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI EĞİTİM HİZMETLERİ
İş ve sosyal güvenlik mevzuatındaki yenilikleri ve bu yeniliklerin uygulamaya yansımaları ile ilgili şirket yöneticilerive ve insan kaynakları personeline verilecek eğitimleri kapsamaktadır.

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
bizimle irtibat kurun.